Miten yrityksesi puhuu? 3+1 vinkkiä brändisi äänensävyn löytämiseen + ILMAINEN MINITYÖKIRJA

Välillä puhut viestinnässäsi kuin ystävälle, välillä kuin toiselle alasi asiantuntijalle. Joskus kuulostat viestinnässäsi jaarittelevalta, välillä taas onnellisen iloiselta. Jos lukisit kaikki tekstit peräjälkeen, kokisitko, että yritykselläsi on monta persoonaa? 

Jotta viestintäsi voisi olla johdonmukaista, eikä sen tyyli sinkoilisi äärilaidasta toiseen, tulisi sille löytää oma äänensävy, viestinnällinen tyyli ja persoona. Tämän löydettyäsi voit peilata kaikkia tuottamiasi tekstejä sen persoonan ja tyylin kautta, ja näin luoda selkeämpää yritysidentiteettiä.

Kokosin 3 tipsiä, joiden kautta olet huomattavasti lähempänä yrityksesi oman äänensävyn ja kielen löytämistä.

 

Tipsi #1 - etsi ensin yrityksesi identiteetti

Jos yrityksesi olisi persoona, henkilö, mieti millainen hän olisi. Millaisia luonteenpiirteitä hänellä olisi, millaisin sanan kääntein hän puhuisi ja jopa millaisessa elämäntilanteesa hän on? Näin saat myös kuvaa miten tämä henkilö puhuisi, jos hän keskustelisi kanssasi. 

Tipsi #2 - määritä sitten ihanneasiakkaasi

Nyt mieti millainen olisi ihminen, jossa henkilöityy ihannekohderyhmäsi. Tee samoin kuin äsken, ja etsi persoona luonteenpiirteineen ja elämäntilannekuvauksineen. Mitä hän pitää tärkeänä, millaiset arvot hänellä on? Miten keskustelisitte, jos olisitte kasvotusten?

Tipsi #3 - yhdistä edelliset yhdeksi persoonaksi

Seuraavaksi se haastavin, eli miten voit yhdistää nämä kaksi edellä mainittua persoonaa yhdeksi? Etsi heistä yhtäläisyyksiä, molemmille tärkeitä arvoja ja yhteisiä kiinnostuksen kohteita, ja muodosta yksi persoona. Sinun tulisi puhutella kohderyhmääsi ja samaan aikaan olla uskollinen yrityksesi identiteetille. Temppu onkin löytää tärkeimmät piirteet molemmista, eli puhutella kohderyhmää aidosti oman identiteetin kautta. Näistä uskon, että kumpuaa erilaisuutesi ja kilpailukykysi. 

Bonustipsi - älä kopioi

Älä kopioi muita, tai ota muiden identiteettiä viestintääsi vain siksi, että se toimii heillä. Maskin päällä pitäminen on raskasta. Ole sen sijaan uniikki ja aito. Sen ihmiset muistavat. Markkinat ovat täynnä tekijöitä, mutta samaan aikaan potentiaalisia asiakkaita on paljon. He ovat erilaisia, joten he resonoivat erilaisten yritysten kanssa. Puhu niille, ketä haluat tavoitella. 

LataA ILMAINEN MINITYÖKIRJA 3+1 VINKKIÄ BRÄNDIN TAI YRITYKSEN ÄÄNENSÄVYN LÖYTÄMISEEN.

Työkirja auttaa sinua yrityksesi tai brändisi äänensävyn löytämisessä ja on työkaluna arjen sisällöntuotannossa.